Life coaching

Coach jest Twoim towarzyszem i przewodnikiem w podróży, której cel Ty wyznaczasz.”

Sposób współpracy dobrze opisuje oficjalna definicja Międzynarodowej Federacji Coachingu (ICF – International Coach Federation), która mówi tak:

Coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji. Coach, dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności ich zastosowania dąży do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta, wierzy, że klient jest z natury pełen pomysłów. Coach ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, jak również w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości. Coach towarzyszy klientowi w przebyciu drogi z punktu, w którym klient jest, do punktu w którym chce być.

Koncepcja coachingu wywodzi się ze sportu gdzie zawodnik wraz ze swoim trenerem (ang. coach) wspólnie pracują nad optymalnym wykorzystaniem możliwości zawodnika i uzyskaniem jak najlepszych wyników w jego dyscyplinie. Coaching zakłada, że posiadasz wystarczające kompetencje i umiejętności, abyś sam osiągnął(ęła) swój zamierzony cel, trzeba Ci jedynie pomóc w skorzystaniu z nich.

Jakie korzyści płyną z coachingu?
 • wychodzenie poza schemat (własnych myśli i zachowań),
 • nieodkładanie na potem i lepsze wykorzystanie z własnych umiejętności,
 • wdrażanie zmian (planowanie i działanie),
 • uczenie się (analizowanie rzeczywistości i znajdowanie niestandardowych rozwiązań),
 • poznawanie siebie (emocji, wartości, przekonań),
 • znajdowanie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania (np. o sens, dylematy i sprawy ostateczne)
 • znajdowanie w sobie lub w otoczeniu, potrzebnych umiejętności i wiedzy (tzw. zasobów),
 • czerpanie siły i radości z doceniania siebie i swoich dotychczasowych osiągnięć

Jak przebiega coaching?

Jest to seria (zwykle 4-8) indywidualnych spotkań klienta z coachem. W czasie tych sesji, w trakcie uważnej rozmowy i refleksji oraz za pomocą zadawanych pytań i/lub ćwiczeń klient sam dochodzi do najlepszych dla siebie wniosków i rozwiązań. Bycie odkrywcą i autorem daje frajdę, motywację, siłę oraz wiarę w powodzenie, a od tego jest już tylko jeden krok do wykonania – a i ten „jeden krok” jest opracowany np. w postaci konkretnego planu.

Gdzie się odbywa i ile kosztuje?

Pierwsze spotkanie konsultacyjne jest bezpłatne i niezobowiązujące. Każda następna sesja, na którą się umówimy, trwa 60 minut. Odbywa się zwykle w gabinecie ale nie koniecznie, bo możemy też pracować w plenerze, Twoim miejscu pracy etc. Możemy spotykać się również via Skype, wtedy nie mamy żadnych ograniczeń terytorialnych.

Coaching należy rozpatrywać jako inwestycję w siebie oraz w rozwiązanie swojego problemu… Ile byłbyś skłonny zapłacić za osiągnięcie swojego celu, rozwiązanie problemu lub znalezienie wyjścia z sytuacji?

Zapewniam coaching wyjdzie taniej…

Dla kogo jest coaching?

Coaching jest dla każdego, kto chce poprawić sobie, szeroko rozumianą jakość życia.

W jakich obszarach życia coaching jest pomocny?

Praktycznie we wszystkich.

Przykładowe obszary pracy:

 • rozwój osobisty (poszerzenie świadomości, zintegrowanie w sobie wartości i emocji),
 • odnajdywanie lub zmiana swojej drogi życiowej lub zawodowej,
 • radzenie sobie z wypaleniem zawodowym (spadek motywacji, zniechęcenie,
 • przełomowe momenty w życiu (ważne decyzje, dylematy),
 • odkrywanie własnych uzdolnień i pasji.
 • poprawa relacji z innymi (poznawanie granic, komunikacja bez barier),
 • zmiana ograniczających przekonań i nieefektywnych zachowań,
 • poszukiwanie i zmiana pracy,
 • wdrażanie wszelkich zmian (od bardzo małych, po kluczowe),
 • osiąganie wybranego celu,
 • radzenia sobie z emocjami (stresem, lękiem),
 • i wiele innych.

Zamiast zwlekać i narzekać skorzystaj z coachingu… bądź szachistą a nie pionkiem.